Niedzica Castle in Pieniny Mountains, Poland

Niedzica Castle in Pieniny Mountains, Poland

Niedzica Castle in Pieniny Mountains, Poland
#travel, #europe, #Architecture, #góry, #mountains